Trải nghiệm hiện trường khoan ba lô

Ba lô nông Máy khoan lõi thăm dò kim cương Được sử dụng rộng rãi trong thăm dò khoáng sản --- Thăm dò địa hóa học đến tĩnh mạch thăm dò lấy mẫu nông, Nghiên cứu khoa học địa lý, Địa kỹ thuật   Kỹ thuật , Điều tra Kỹ thuật và Phát hiện, Thăm dò Mỏ Dầu và các lĩnh vực khác.

  • thăm dò khoáng sản

  • địa kỹ thuật

  • nghiên cứu khoa học địa chất

  • đường hầm

  • phát hiện vòm uốn cong

  • thăm dò địa chất công trình đường cao tốc

  • thăm dò địa chất công trình thủy lực

  • thăm dò dầu

  • khách hàng tiềm năng