top of page

Giàn khoan lấy mẫu điện hai pha

HS-2D_Electric Sampling_Drilling_RigS.j

Giàn khoan lấy mẫu điện hai pha
Máy khoan lấy mẫu điện hai pha là máy khoan lấy mẫu điện hai pha được sản xuất bởi Tập đoàn Máy móc Thạc sĩ Sơn Đông. Nó phù hợp cho tất cả các loại thăm dò địa chất, như các tòa nhà công nghiệp và dân dụng, cầu, đường sắt, đường bộ, v.v. Máy khoan lấy mẫu điện hai pha HS-1A chỉ 80kg; chiều cao dưới 2 mét, và giàn khoan có thể bị phá vỡ cấu trúc. Do đó nó dễ dàng di chuyển và vận hành.

Giàn khoan lấy mẫu điện ba pha
Máy khoan lấy mẫu điện ba pha, được sản xuất bởi Tập đoàn Máy móc Thạc sĩ Sơn Đông. Nó phù hợp cho các tòa nhà công nghiệp và dân dụng, cầu, đường sắt, đường bộ, tiện ích và các lĩnh vực thăm dò địa chất khác.

bottom of page