top of page

Về chúng tôi

 Portable Hydraulic Core Drilling Rig For Multi-purpose

Công ty Hans sản xuất máy khoan rút lõi ba lô và máy khoan là một công cụ gần như lý tưởng để điều tra môi trường và địa kỹ thuật vì nó có thể được sử dụng ở những vị trí khó tiếp cận phía sau các tòa nhà, hàng rào và tường, cây cối, hàng rào và nhiều nơi khác. Các bit lõi kim cương của hệ thống có khả năng dễ dàng gia công doa xuyên qua một mảng lớn vật liệu dưới bề mặt bao gồm bê tông cốt thép, đá cứng và một số loại sỏi xi măng. Máy khoan có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực bao gồm kim loại quý và cơ bản, điều tra học thuật, môi trường, địa kỹ thuật, xây dựng, săn tìm kho báu, nhiên liệu hóa thạch, khai thác đá và lắp đặt giếng. Ứng dụng chính của máy khoan rút lõi ba lô loại nhỏ: Là công nghệ không thể thiếu trong kim loại quý và cơ bản, điều tra học thuật, môi trường, địa kỹ thuật, xây dựng, truy tìm kho báu, nhiên liệu hóa thạch, khai thác đá và lắp đặt giếng.

How to Buy

Request an Equipment  Quote   

Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.

Buy

Browse Parts and equpments on our store

Reviews
Bình luận

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
FAQ

Q: What are the three main types of drill rigs?

Show more

The main types of drilling systems include rotary drilling, percussion drilling, and rotary-percussion drilling. Rotary drilling involves a rotating drill bit, percussion drilling uses a hammering action, and rotary-percussion drilling combines both methods to penetrate various soil and rock conditions.

Q: What is the maintenance of a drilling rig?

Show more

Daily maintenance checks should include: Inspecting for Leaks: Check all components for signs of leaks, such as fluid drips or stains. Pay particular attention to hydraulic lines, connections, and valves. Checking Oil and Fluid Levels: Ensure that oil, hydraulic fluid, and other fluids are at appropriate levels.

Q: What are the three main types of drill rigs?

Show more

Drilling rigs can be massive structures housing equipment used to drill water wells, oil wells, or natural gas extraction wells, or they can be small enough to be moved manually by one person and such are called augers.

Q: What are the three types of drilling methods?

Show more

The main types of drilling systems include rotary drilling, percussion drilling, and rotary-percussion drilling. Rotary drilling involves a rotating drill bit, percussion drilling uses a hammering action, and rotary-percussion drilling combines both methods to penetrate various soil and rock conditions.

bottom of page