Máy khoan lấy mẫu thăm dò thủy lực HS-1

High Efficiency Portable Earth Drilling Rig Core Sample Drilling Machine Tools Drill

Máy khoan lấy mẫu nhiên liệu hỗn hợp đất di động động cơ xăng thủy lực có thể so sánh với một giàn khoan thủy lực và khí nén khổng lồ. Máy khoan là một máy khoan xăng động lực được sử dụng để lấy mẫu đất, Máy sử dụng năng lượng xăng và vận hành đơn giản. Giàn khoan an toàn và ổn định về hiệu suất. Nó có thể giảm đáng kể lực lượng lao động, có tính đến tốc độ lấy mẫu nhanh chóng và đơn giản.

Các ứng dụng của máy khoan lấy mẫu đất cầm tay động cơ xăng HS-1

· Khảo sát địa kỹ thuật, khảo sát môi trường đất, khảo sát đất nông nghiệp.

· Điều tra nước ngầm, điều tra địa chất ven biển, điều tra môi trường đất ngập nước.

· Điều tra ao đuôi, điều tra khảo cổ, hóa lý và lấy mẫu quầng thứ cấp.